Välkommen Till Aisope Sverige Butik

Friskrivning

Friskrivning från webbplatsen

Innehållet som presenteras av AISOPE CO., LTD på https://www.aisope.se är enbart för allmän information. Innehållet som presenteras på webbplatsen är skapat med ärliga avsikter. Vi kan dock inte lämna någon form av garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, med avseende på giltigheten, fullständigheten, riktigheten eller tillgängligheten för något innehåll som presenteras på webbplatsen.
Det finns inga omständigheter där vi kommer att vara ansvariga gentemot dig för eventuella skador eller förluster som uppstår i någon form som en följd av din användning av denna webbplats eller din tillit till innehåll som fritt presenteras på webbplatsen. Genom att använda webbplatsen och förlita dig på allt innehåll som presenteras gör du det enbart på egen risk.

Ansvarsfriskrivning från tredje part

Denna webbplats kan innehålla eller tillhandahålla via webbplatsen länkar till webbplatser och/eller innehåll som genereras av tredje part. Dessa länkar granskas eller granskas inte för giltigheten, fullständigheten eller riktigheten av den information som tillhandahålls av oss.
Vi verifierar, godkänner, garanterar eller accepterar inte ansvaret för riktigheten eller giltigheten av information eller innehåll som skapats av tredje parts webbplatser med länkar på denna webbplats. Vi kommer inte att vara part i eller ta ansvar för övervakning av någon transaktionsaktivitet mellan dig och tredje part.

Professionell ansvarsfriskrivning

Denna webbplats kan inte och innehåller inte råd om förbättringar av hus och bygghandel. Bostadsförbättringen och byggnadsindustrin presenteras endast för allmän information och utbildningsändamål. Det är inte en ersättning för professionell rådgivning. Därför rekommenderar vi att vi, innan vi vidtar några åtgärder som följer av den presenterade informationen, uppmanar dig att rådfråga lämplig personal. Vi tillhandahåller inte husförbättringar och rådgivning inom byggbranschen. Användning eller tillit till all information som presenteras på webbplatsen sker enbart på egen risk.

Vittnesmål Ansvarsfriskrivning

Webbplatsen kan innehålla recensioner och vittnesmål från konsumenter av våra produkter. Dessa kommer att spegla verkligheten i verkligheten och de personliga reflektionerna från dessa användare. Eftersom dessa är personliga reflektioner kanske de inte automatiskt är representativa för alla konsumenter av våra produkter. Vi hävdar inte, och du ska inte anta, att alla konsumenter kommer att ha samma erfarenhet av våra produkter och att dina individuella resultat kan variera.
Synpunkterna och åsikterna i recensionerna och vittnesmålen är enbart av individen som lämnade in dem. Dessa kommer inte att återspegla åsikter och åsikter från AISOPE CO., LTD. De personer som lämnar recensioner eller vittnesmål är inte anslutna till oss och ersätts inte eller kompenseras för sina vittnesmål.

Vi använder också cookies och liknande tekniker för reklam- och analysändamål. Om du navigerar på vår webbplats godkänner du behandlingen av informationen på vår webbplats. Du hittar mer information i vår Integritetspolicy.